คู่มือปฏิบัตงาน DLICT  ภารกิจ DLICT  แนะนำสื่อ dltv  ข้อมูลสารสนเทศ  โรงเรียนในสังกัด เอกสารเผยแพร่

 
                                                      โปรแกรมระบบงานสำนักงาน
 
 
                                           โปรแกรมระบบงานพื้นฐานการศึกษา ออนไลน์

นักเรียนรายบุคคล

ผลการเรียน

เพื่อการบริหาร

สิ่งก่อสร้าง

ทุน นร.ยากจน

จัดซื้อ จัดจ้าง

กศ.ทางไกล

สื่อ-นวัตกรรม

 
   นร.ไม่มี13 หลัก    ทดสอบ o-net       ทดสอบ NT       obec mail    โปรแกรมset          e-MES      e-budget  ลดการใช้พลังงาน
 
 DLTV    
 การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  [] ยุทธศาสตร์ 4 5 6  
 NEW DLTV      ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการจัดการศึกษา  [] แบบตรวจรับการจ้าง
 ลดช่องว่าง สร้างโอกาสทางการศึกษา     ทางไกล  [] แนวทางการตรวจรับการจ้าง
 ปรับห้องเรียน เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้              ไฟล์ word  [] เอกสารประชาสัมพันธ์
 สู่คุณภาพผู้เรียน              ไฟล์ PPT  [] คู่มือ TV 49 นิ้ว
   [] สรุป DLTV ลพบุรี เขต 1  [] โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV
             ไฟล์ word  
     
 
 
 
    [] ช่องทางการตอบแบบประเมิน IIT  คลิกที่นี่           SCAN  QR  CODE
            หรือ  สแกน คิว อาร์ โค้ด  >>>>>            
                   
 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 ในการดำเนินงาน ของ สพป.ลพบุรี เขต ๑
  <<<<< ติดตามรายละเอียด
 
 
 
                *****  ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10 มิ.ย.2562  รายชั้น รายโรงเรียน    สพป.ลพบุรี เขต 1  *****  Download คลิก 
                                                 ปีการศึกษา 2562  สพป.ลพบุรี เขต มีโรงเรียนในสังกัด  152 แห่ง 
 
                                                            
                       
 

 ภาพกิจกรรม สพป.ลพบุรี เขต 1

                            DLTV    LOPBURI 1                                                                           OBEC Channel
 

การร่วมประชุมทางไกล VDO CONFERENCE กับ สพฐ.

 

 
 


         ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี 2562

     

    แยกชั้นและเพศ  จำแนกตามอายุ  แยกตามสัญชาติ  ด้อยโอกาส  ความขาดแคลน
 
   

แผนที่โรงเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1

   ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2561
   [] นร.จบ ป.6 ศึกษาต่อ สรุป สพป.ลพบุรี เขต 1
   [] นร.จบ ป.6 ศึกษาต่อ รายโรงเรียน
   [] นร.จบ ม.3 ศึกษาต่อ สรุป สพป.ลพบุรี เขต 1
   [] นร.จบ ม.3 ศึกษาต่อ รายโรงเรียน
   [] นร.จบ ามระยะเวลา
 
 
   
 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2562
   [] จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน 10 มิ.ย. 2562
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2559
   [] สารสนเทศทางการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
 
 
 
   
   
   จำนวนผู้เยี่ยมชม
   
 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2558    ทั้งหมด
   [] สารสนเทศทางการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1    วันนี้
     เมื่อวานนี้
     ออน์ไลน์อยู่
    เริ่มนับวันที่
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้ดูแลระบบ : sahkon29@hotmail.com     สถิติจำนวนผู้เข้าใช้บริการ
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  16/05/2017   :   
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       111  ถ.พระปิยะ  ต.ป่าตาล  อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี  15000 
                                fax : 036 421906