หน้าหลัก  ภารกิจ DLICT  แนะนำสื่อ dltv  ข้อมูลสารสนเทศ  โรงเรียนในสังกัด เอกสารเผยแพร่

                         ลงทะเบียน online    การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 
 กำหนดการอบรม  DLTV
 การจัดการเรียนการสอน โดยใช้  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  NEW DLTV 
 (DLTV TELERAINING  ลดช่องว่าง สร้างโอกาสทางการศึกษา
   ปรับห้องเรียน เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้
   สู่คุณภาพผู้เรียน
   
 [] ยุทธศาสตร์ 4 5 6  [] สรุป DLTV ลพบุรี เขต 1
    ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการจัดการศึกษา            ไฟล์ word
    ทางไกล  
             ไฟล์ word  [] แบบตรวจรับการจ้าง
             ไฟล์ PPT  [] แนวทางการตรวจรับการจ้าง
   [] เอกสารประชาสัมพันธ์
   [] คู่มือ TV 49 นิ้ว
   [] โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV
   
   
   
 

 ภาพกิจกรรม สพป.ลพบุรี เขต 1

 
 
                            DLTV    LOPBURI 1                                                                           OBEC Channel
 
 
 

การร่วมประชุมทางไกล VDO CONFERENCE กับ สพฐ.

 

 

โปรแกรมระบบสำนักงาน สพป.ลพบุรี เขต 1

                                                             
 
 

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา

                                                                     

นักเรียนรายบุคคล

ผลการเรียน

เพื่อการบริหาร

สิ่งก่อสร้าง

ทุน นร.ยากจน

จัดซื้อ จัดจ้าง

กศ.ทางไกล

สื่อ-นวัตกรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ถึง โรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1

                                     

        กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ DLICT    ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

                                                                                                                                                     

   

 

 


         ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี 2561

     

    แยกชั้นและเพศ  จำแนกตามอายุ  แยกตามสัญชาติ  ด้อยโอกาส  ความขาดแคลน
 
   

แผนที่โรงเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1

 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2561
   [] สารสนเทศทางการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
 
 
 
 
 
 
   
 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2560
   [] สารสนเทศทางการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
 
 
 
 
 
 
   
 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2559
   [] สารสนเทศทางการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1  
 
 
 
   
   
   จำนวนผู้เยี่ยมชม
     
 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2558    ทั้งหมด
   [] สารสนเทศทางการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1    วันนี้
     เมื่อวานนี้
     ออน์ไลน์อยู่
    เริ่มนับวันที่
   
   
   
 
 
 
 
                      ข่าวการศึกษา จาก ครูบ้านนอก  
         
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้ดูแลระบบ : sahkon29@hotmail.com     สถิติจำนวนผู้เข้าใช้บริการ
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  16/05/2017   :   
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       111  ถ.พระปิยะ  ต.ป่าตาล  อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี  15000 
                                fax : 036 421906