โครงการเผยแพร่สื่อการศึกษา เพื่อการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
Electronic Distance Learning : SUAN DUSIT UNIVERSITY
    
 สื่อปฐมวัย       สื่อประถมศึกษา   
   
 กิจกรรมกลางแจ้ง  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  การงานพื้นฐานอาชีพ
       อนุบาล 1        ป.1            ป.2          ป.3        ป.1            ป.2          ป.3        ป.1            ป.2          ป.3
       อนุบาล 2        ป.4            ป.5          ป.6        ป.4            ป.5          ป.6        ป.4            ป.5          ป.6
       อนุบาล 3      
 กิจกรรมกลุ่ม  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  สุขศึกษา
       อนุบาล 1        ป.1            ป.2          ป.3        ป.1            ป.2          ป.3        ป.1            ป.2          ป.3
       อนุบาล 2        ป.4            ป.5          ป.6        ป.4            ป.5          ป.6        ป.4            ป.5          ป.6
       อนุบาล 3      
 กิจกรรมนิทาน  ภาษาไทย  ศิลปะ  
       อนุบาล 1        ป.1            ป.2          ป.3        ป.1            ป.2          ป.3  
       อนุบาล 2        ป.4            ป.5          ป.6        ป.4            ป.5          ป.6  
       อนุบาล 3      
 กิจกรรมสงบ  ทักษะการอ่าน  การผันอักษรสูง  
       อนุบาล 1      
       อนุบาล 2  เรียงคำให้เป็นประโยค  คำศัพท์จากการเขียน  
       อนุบาล 3      
 กิจกรรมเสรี  อ่านบทร้อยกรอง    
       อนุบาล 1      
       อนุบาล 2  คำราชาศัพท์    
       อนุบาล 3      
       
 
       
       
 
                    วันที่ 29 ธันวาคม 2560     ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลบ1   โดย นายมานพ  ษมาวิมล   ผอ.สพป.ลพบุรีเขต 1  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลบ1  ผู้อำนวยการกลุ่ม
                                                        ศึกษานิเทศก์ บุคลากรในสำนักงาน และผู้บริหารสถานศึกษา   รวม 212 คน ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference 
 
                                                                                                      
 
                                                             รายงานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
                                                             รายงานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
                                                                การดำเนินงานติดตามการใช้อินเทอร์ของสถานศึกษา
 
      
   
 เอกสาร         download  รายชื่อโรงเรียนในสังกัด   download
 รายงานการใช้งานอินเทอร์เน็ตเอกสาร  แบ่งขนาดตามจำนวนนักเรียน
 ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1  จำแนกประเภทการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
       
   
 แผ่นพับรายงานการใช้อินเทอร์เน็ต  download  
 ประกอบการประชุมทางไกล Video Conference  ตารางสรุปแสดงรายการ     download
 นายแพทย์ธีระเกียรติ   เจริญเศรษฐศิลป์   การติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ต
 รมว.กระทรวงศึกษาธิการ พบผู้บริหาร สพป.ลพบุรี เขต 1   ของสถานศึกษาในสังกัด
       
       
   ข้อแนะนำในการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต    
       
   ขนาดของสถานศึกษา                      จำนวนนักเรียน     ความเร็วอินเทอร์เน็ต          จำนวน IP  Address (Public  IP)
      ขนาดเล็ก  S                       1 < 500  คน       ขั้นต่ำ  30 Mbps               อย่างน้อย  1  IP
      ขนาดเล็ก M                 501 < 1,500  คน       ขั้นต่ำ  50 Mbps               อย่างน้อย  2  IP
      ขนาดเล็ก L              1,501 < 2,500  คน      ขั้นต่ำ  100 Mbps               อย่างน้อย  4  IP
      ขนาดเล็ก XL                          2,500   คน ขึ้นไป      ขั้นต่ำ  200 Mbps               อย่างน้อย  8  IP