DMC 2013 สิ้นปีการศึกษา 2556  http://portal.bopp-obec.info/obec56
 
                                           ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง  http://bobec.bopp-obec.info/
 
 ปณิธานกลุ่มนโยบายและแผน     จัดสรรโปร่งใส    ใช้แผนแก้ปัญหา   ระบบงานข้อมูลพัฒนา   งานเลขาฯ ฉับไว   ก้าวไกลด้วยติดตาม

 สมาคมนักวางแผนการศึกษาไทย

 
   ค้นหาข้อมูลเว็บไซด์เก่า
 []ทะเบียนสมาชิก  
 []ใบสมัครเข้าเป็น  
 สมาชิก  
   
     
        
    
คณะกรรมการเชตพื้นที่การศึกษา
        ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา
    แสดงผลการยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ปี 57    คลิก
         
          อาจารย์ ครับ เมื่อเข้าระบบตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลเสร็จแล้ว 
          กรุณา กดปุ่มปรับปรุงประมวลผลเพื่อยืนยันข้อมูลด้วย จะได้ทราบว่าถูกต้องหรือไม่
                 ถ้ามีเครื่องหมายกากบาทสีแดง ให้กลับไปแก้ไขในรายการนั้นให้ถูกต้อง
                 ปรับปรุงข้อมูล เมื่อขึ้นเครื่องหมายถูก  จึงกดปุ่มยืนยัน 
 
 
    ดาวน์โหลด
           
   
    
 8 นโยบายการศึกษา
     นายจาตุรนต์   ฉายแสง
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
       ไฟล์ pdf 7.92 MB
   
   เอกสารคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา  คลิก
   ส่วนที่ 3 แบบประมาณการรายรับรายจ่าย ปีงบประมาณ  คลิก
   ส่วนที่ 3 แบบประมาณการรายรับรายจ่าย ปีการศึกษา    คลิก
   
   ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2557   ไฟล์ zip
   รายการวัสดุและค่าแรงงาน  หน้า 1-78
      ปกเอกสาร สารบัญ น้า 12 wiremesh , หน้า 79 factor-F
         
    แนวทางการจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556
   VDO สาธิต การลงทะเบียนใช้งานระบบ DMC
   DMC 2013 การย้ายออกนักเรียน
   สิ้นปีการศึกษา การย้ายเข้านักเรียน
    การเพิ่มนักเรียน
    การดาวน์โหลดรายงานข้อมูลนักเรียน
     
     
     
   

           บริการข้อมูลทั่วไป
 
    Hot line  นโยบายและแผน

ปีการศึกษา 2556

 1. นร.แยก ชาย หญิง ครู ห้องเรียน
 2. สรุปข้อมูลพื้นฐาน
 3. รร.4 ขนาด
 4. รร. 7 ขนาด
 5. นร. ห้องเรียน รายอำเภอ
 6. ครูตามวุฒิ
 7. นร.รายชั้นเรียน
 8. ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 9. รายชื่อ รร.ขยายโอกาส
 10.โรงเรียนขนาดเล็ก(0-120คน)
 11. นร.จบ ป.6 เรียนต่อ
 12. นร. จบ ม.3 เรียนต่อ,ทำงาน
 13. รหัสโรงเรียน
 14. ข้อมูลพิกัด GPS โรงเรียน
 15. ทำเนียบโรงเรียน
 16. แผนที่ตั้งโรงเรียน 4 อำเภอ
 17. รร.ขยายโอกาสเรียนลำดับ นร.
 18. น.ร.นอกสังกัด สพป.ลพบุรี 1
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2556

 

จำนวนนักเรียน ห้องเรียน ครู จำแนกรายอำเภอ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นักเรียนรายชั้น แยกเพศ ชาย หญิง รายอำเภอ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครู จำแนกตามวุฒิการศึกษา รายอำเภอ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2556

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  

 

 

   
 
 
 
 
   ติดต่อผู้ดูแลระบบ                   กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ  กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.ลพบุรี 1
   sahkon29@hotmail.com    111  ถนนพระปิยะ  ตำบลป่าตาล  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 15000     โทร 036 421681